nedelja, 9. december 2018

Intelektualna lastnina je vsepovsod

Se zavedate, da vas intelektualna lastnina obdaja na vsakem koraku? Bolj, kot se boste zavedali njene pristnosti, bolj se vam bo zdelo pomembno vašo intelektualno lastnino zaščititi.

Ko greste v trgovino, vas obkrožajo znamke, slavne, manj slavne, slovenskih podjetij in tujih podjetij. Nekatere so že stare, nekatere čisto sveže in njihovi lastniki si trudijo ustvariti ugled na tržišču. Za katero znamko izdelka se odločite?

Večina potrošnikov svoje odločitve naredi na podlagi izkušenj, mnoge pa pritegne tudi videz izdelka ali ime znamke. To so nekateri izmed najpomembnejših elementov po čemer si kupci zapomnijo znamke. V kolikor znamka ni zaščitena, se lahko na trgu pojavi nova znamka, ki posnema starejšo, uspešno, a nezaščiteno znamko, zaradi izkoriščanja prepoznavnosti starejše znamke pa lahko uspe. V primeru, da bi starejša znamka bila zaščitena, bi njen imetnik lahko ukrepal, če pa ni zaščitena, so možnosti obrambe pred posnemovalci zelo omejene. Zato je pomembno, da se ob kreiranju novih znamk preveri, če kakšna podobna že obstaja, nato pa zaščiti.

Včasih se pojavijo težave, kot jih je na primer doživel svetovno znani modni oblikovalec Louboutin. Njegovi čevlji imajo rdeče pobarvan podplat, kar je Louboutin prvič naredil leta 1993, ko ni bil zadovoljen z videzom narejenih čevljev, ki jih je pred tem narisal, in je iz frustracije pobarval podplat z rdečim lakom za nohte njegove asistentke. Ker se mu je ideja zdela dobra, je to naredil na vseh čevljih. Rdeče podplate pa je zaščitil kot blagovno znamko. To pa ni zaustavilo posnemovalcev, katerih čevlji so prav tako dobili rdeče podplate. Ob uveljavljanju pravic iz zaščitene znamke, se je pojavil konflikt ali je znamka sploh veljavna, saj naj bi ščitila samo splošno obliko podplata čevlja. Vendar pa je letos Sodišče EU v Luxembourgu odločilo, da znamka je veljavna, saj se ne nanaša na obliko podplata, temveč na točno določeno barvo, s katero je podplat pobarvan.

Vsak dan pa vas ne spremljajo le znamke. Ko greste na primer v lekarno, ste obkroženi s patentiranimi spojinami ali patentiranimi uporabami določene spojine za določen namen. Mnogi aspekti telefona, ki ga držite v rokah, so patentirani, pogosti pa so tudi spori kdo je prvi razvil določeno tehnologijo. Podjetja namreč s patenti zadržujejo konkurenco, da se lahko nekaj časa (do izteka veljavnosti patenta ali tudi dodatnega varstvenega certifikata) kupujejo le njihovi izdelki. S tem pridobijo prednost na tržišču, finančno korist zaradi uspešnega izuma ter možnost financiranja razvoja novih produktov.

In ne nazadnje, ko greste v knjigarno ali muzej, poslušate radio ali gledate televizijo vas spremljajo avtorske pravice, ki pripadajo avtorju dela – knjige, pesmi, filmi, slike…

Medtem ko film »Pravzaprav ljubezen« pravi, da je ljubezen vse okoli nas, pa v naši pisarni menimo, da je v resnici intelektualna lastnina vse okoli nas. Vaša odločitev je, če jo boste izkoristili ali ne. Za nasvet in pomoč pa smo vam vedno na voljo mi.


sobota, 17. november 2018

Prioritete, senioritete in podobne tete v intelektualni lastnini, ki vam lahko zagotovijo superioriteto


V pravu intelektualne lastnine se pojavljajo različne tete, kot so prioriteta, senioriteta, avtoriteta, njihov pomen pa je povprečnemu človeku pogosto nerazumljiv. Ta objava na kratek način razlaga ključne lastnosti tet v našem poklicu. 

Pravice industrijske lastnine so geografsko omejene, torej jih mora podeliti ali odobriti avtoriteta, ki je odgovorna za neko geografsko območje. SSKJ pravi, da je avtoriteta ugled ali vpliv, ki izhaja iz vodilnega položaja, moči, znanja, na področju intelektualne lastnine pa izraz avtoriteta predstavlja ustanovo, ki podeljuje patente, modele in/ali znamke. To so nacionalni uradi kot je Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, Evropski patentni urad (EPO), Urad EU za intelektualno lastnino (EUIPO) in Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (WIPO).

Pri podeljevanju in uveljavljanju pravic industrijske lastnine izjemno pomembno vlogo igra datum vložitve prijave. Od tega dne namreč v primeru podelitve patenta oziroma registracije modela ali znamke velja zaščita, datum vložitve pa definira tudi kdo ima prednost na tržišču (kdo je bil prvi). Še posebno pa pri patentih datum vložitve igra pomembno vlogo pri določitvi relevantnega stanja tehnike.

Pri mnogih prijavah je možno videti izraz prioriteta. V SSKJ je prioriteta definirana kot prednost, za nas pa prioriteta predstavlja prednostno pravico, ki v praksi označuje najzgodnejši datum vložitve prijave za nek izum ali znamko, na katero se kasnejša prijava sklicuje. Za veljavnost prioritete je potrebno kar nekaj dejavnikov, absolutno najpomembnejši pa je ta, da je kasnejša prijava, ki se sklicuje na prioriteto zgodnejše prijave, vložena največ 6 oziroma 12 mesecev od dneva vložitve prve prijave (odvisno od tipa prijave).

Torej, če je datum vložitve patentne prijave 17.11.2018, veljavno pa se sklicuje na prioriteto prijave z dne 18.11.2017, je stanje tehnike vse, kar je bilo javnosti dostopno pred 17.11.2017. Torej se šteje kot da bi bila kasnejša prijava vložena na dan prve prijave. V kolikor prioriteta ne bi bila uveljavljena ali veljavna, pa je stanje tehnike vse, kar je bilo javno dostopno pred 16.11.2018.  Enako velja tudi za modele, pri čemer pa je prioritetni rok dolg le 6 mesecev.

Pri znamkah pa je moč opaziti še eno –teto in to je senioriteta. Le-ta omogoča ohranitev identičnih pravic predhodne nacionalne znamke v okviru veljavne znamke EU. Za znamko z uspešno uveljavljeno senioriteto je torej veljavnost znamke v državi, kjer je veljala nacionalna prijava, šteta od dneva vložitve omenjene nacionalne prijave, v preostalih državah pa od dneva vložitve EU prijave. 

Različne tete vam ob skrbnem ravnanju v našem poklicu vam torej lahko prinesejo mnogo koristi, na podlagi katerih si na tržišču zgradite superiornost. Oziroma kot ji rečemo mi: superioriteto.


sobota, 10. november 2018

Kršitev pravic intelektualne lastnine


Pravice intelektualne lastnine so namenjene preprečevanju izkoriščanja zaščitenega izuma, videza ali znamke s strani tretjih, in sicer na geografskem področju, kjer je pravica veljavna. Intelektualna lastnina se ščiti zato, da njen stvaritelj uživa monopol na tržišču, zaradi česar ima (lahko) finančno korist.

Kako se preveri ali nek proizvod krši zaščiteno intelektualno lastnino?

Najprej se opredeli kaj je zaščiteno – s patenti se ščitijo izumi tehnične narave, njihovo delovanje ali uporaba, modeli ščitijo videz izdelkov, medtem ko blagovne znamke ščitijo imena oziroma logotipe za določeno vrsto izdelkov in/ali storitev.

Nato se preveri, če je pravica še vedno veljavna. Patent se namreč vzdržuje vsako leto, velja pa največ 20 let. Veljavnost modela se podaljšuje na 5 let, velja pa največ 25 let, medtem ko se znamke lahko na 10 let obnovijo, trajajo pa lahko neomejeno. Hkrati je pomembno tudi preveriti, če je bila pravica upravičeno podeljena.

V naslednjem koraku se preveri ali izdelek dejansko krši katero izmed veljavnih pravic, pri čemer je potrebno odgovoriti na vprašanje:
- Patent: ali je proizvod, ki se izdeluje, uporablja, prodaja ali uvaža, zaobsežen s katerim izmed patentnih zahtevkov?
- Model: ali ima proizvod enak videz oziroma ima videz, ki pri seznanjenem uporabniku ne  ustvari drugačnega celotnega vtisa?
- Znamka: ali je znak enak ali zamenljivo podoben zaščiteni znamki za enako ali podobno blago in/ali storitve, zaradi česar obstaja verjetnost zmede v javnosti?

V kolikor proizvod krši katero izmed pravic lahko imetnik pravice prepove izdelovanje, uporabo, prodajo, uvoz ter oglaševanje tega proizvoda. Lahko se vloži tudi tožba pri pristojnem sodišču, v kolikor sporazumna rešitev problema ni možna.

Če imate kakršnekoli težave s kršitvijo pravic intelektualne lastnine, bodisi da so kršene vaše pravice ali pa ste domnevni kršitelj vi, se lahko kadarkoli obrnete na nas. Z veseljem vam bomo svetovali.


ponedeljek, 29. oktober 2018

ZAKAJ PRIPOROČAMO PREVERJANJE ZNAMK ŠE V FAZI ZBIRANJA IDEJ ZA NOVO PODJETJE ALI NOV PRODUKT

Nemalokrat se zgodi, da je vse pripravljeno za lansiranje novega podjetja ali novega izdelka, potem pa se izkaže, da je zelo podobna blagovna znamka že registrirana. V najslabšem primeru bo imetnik starejše znamke preprečil pojavljanje na tržišču novega podjetja ali izdelka. Tudi če ne pride do tako ekstremne situacije, pa je zelo verjetno, da vaša blagovna znamka za novo podjetje ali izdelek ne bo registrirana. Posledično boste morali oblikovati novo ime, celostno podobo in tako podvojiti stroške, ki ste jih že imeli.

Da se takšni situaciji izognete, priporočamo preverjanje obstoječih znamk, saj je tudi vaš cilj, da boste s svojo edinstveno znamko na tržišču unikatni in prepoznavni. Prijave znamk in registrirane znamke so vidne v različnih bazah, med katerimi se najbolj uporabljajo:

Takšno preverjanje lahko izvedete sami, še bolj pa je zaželeno, da ga naredimo mi, ker dobro poznamo interpretacije razlik med znamkami ter klasifikacijo blaga in storitev, ki je pomemben element pri zaščiti blagovnih znamk. 

Torej, ko boste pripravljali ime in podobo novega podjetja ali produkta, po zbiranju idej sami ali preko nas preglejte baze znamk in se odločite katera izmed variant je najboljša. Tako boste prihranili čas in denar, vaša znamka pa bo edinstvena, s čemer bo dosegla boljšo prepoznavnost in tudi uspešnost na trgu.

sreda, 10. oktober 2018

Vpliv Brexita na znamke in modele Evropske Unije naj bi bil čim manjši

Pozdravljeni,

naša prejšnja objava se je nanašala na stanje patentov po Brexitu, danes pa kot obljubljeno pišemo o vplivu Brexita na znamke in modele Evropske Unije.

Do sedaj se je znamke in modele v Združenem Kraljestvu lahko ščitilo preko znamke ter modela Evropske Unije, kar pa po izstopu Združenega Kraljestva iz EU več ne bo možno. Po izstopu bo potrebno prijave znamk in modelov vložiti pri britanskem uradu, medtem ko bodo EU znamke in modeli pokrivali le še preostale članice EU. Največje vprašanje, ki se poraja, je torej kaj se bo zgodilo s prijavami, ki bodo še v postopku (pred registracijo).

Zadnje sporočilo vlade Združenega Kraljestva obljublja, da bodo vse pravice registrirane pred datumom 31.12.2020 avtomatično in brez dodatnega preverjanja ter preizkušanja postale znamke in modeli Združenega Kraljestva, pri čemer bodo vsi podatki vključno z datumom vložitve in prioriteto ostali enaki. Večja dilema ostaja za prijave, ki bodo na ta datum še v postopku. Za te primere naj bi bilo na voljo tranzicijsko obdobje devetih mesecev, v katerih bo možno vložiti ekvivalentno prijavo v Združenem kraljestvu. Taka prijava bo dobila datum vložitve in morebitne prioritete enak prijavi na EUIPO. Če bodo na dan 31.12.2020 znamke v stanju ugovora, bo smiselno vložiti ločeno prijavo v Združenem kraljestvu, zato da se poskusi znamko zaščititi tudi na tem teritoriju.

Mnogi sicer predlagajo vzporedno vlaganje prijav v EU in v Združenem kraljestvu, kar pa je za nekatere velik finančni zalogaj, zaradi česar je dobro premisliti, če je to res nujno. Če se ne predvideva večjih težav v registraciji, potem je v tem trenutku še smiselno vlagati prijave v EU, ki bodo pokrivale tudi UK. Odločitev je seveda odvisna od tega kako pomembna je znamka za prijavitelja ter kako pomemben trg je Združeno kraljestvo. 

V tem trenutku žal še vse podrobnosti o tranzicijskem obdobju še niso znane. Ko bo kaj novega, bomo o tem pisali tudi mi. Do takrat pa smo vam na razpolago za vsa vprašanja in izzive vezane na znamke in modele v Sloveniji, po Evropi in drugod po svetu.

četrtek, 27. september 2018

Brexit in usoda Evropskih patentov

Brexit je izstop Združenega kraljestva Velike Britanije in Republike Irske (UK) iz Evropske Unije (EU), za katerega so se državljani Združenega kraljestva odločili na referendumu leta 2016. Pričakuje se, da bo Brexit imel velike vplive na ekonomijo tako v Evropi kot tudi v Združenem kraljestvu. Glede na trenutno stanje pogovorov Evropske unije z Združenim kraljestvom bo uradni izstop 29. marca 2019, kar pomeni, da UK ostaja članica EU le še pol leta. Ker je Združeno kraljestvo za mnoga podjetja in posameznike pomembno gospodarsko ozemlje, je zaščita intelektualne lastnine tam nujna, zato je današnja objava namenjena pregledu potrebnih dejanj za ohranitev ali vzpostavitev patentne zaščite na območju Združenega kraljestva.

Združeno kraljestvo je ena od držav ustanoviteljic Evropske patentne organizacije (EPO), ki ni pod okriljem EU, ampak je ločena mednarodna organizacija. Zato Brexit ne bo imel vpliva na članstvo Združenega kraljestva v EPO, kot tudi ne vpliva na Evropske patente. Posledično bodo vsi Evropski patenti in patentne prijave še vedno pokrivali ozemlje Združenega kraljestva, EPO pa je potrdil, da bo postopek zaščite ostal enak kot do sedaj.

Združeno kraljestvo tudi ostaja podpisnik Pariške konvencije, ki narekuje zaščito intelektualne lastnine po svetu. Še naprej bo torej možno sklicevanje na prioriteto prijave vložene v UK za zaščito v tujini in obratno.

Glede učinka Brexita na Evropski patent z enotnim učinkom in Enotno patentno sodišče (UPC) pa bo treba še malo počakati, saj je Združeno kraljestvo sicer ratificiralo pogodbo o Enotnem patentnem sodišču, vendar pa bo na dokončno odločitev vlade Združenega kraljestva potrebno še počakati. Čeprav UPC ni del EU sistema, pa je podrejeno pravu Evropske Unije in bo zato članstvo Združenega kraljestva v UPC zagotovo (p)ostalo predmet nadaljnjih pogajanj med Združenim kraljestvom in EU.

Pričakuje se, da bo Brexit delno vplival le na dodatne varstvene certifikate za farmacevtske izdelke, saj se zakonodaja kontrolira preko EU. Tudi nekatere direktive, na primer biotehnološka direktiva, so del prava EU, vendar pa se bodo vsaj večinoma prenesle tudi v pravo Združenega kraljestva po Brexitu. Še največja razlika bo pri interpretaciji direktiv, saj vlada Združenega kraljestva svojih vprašanj ne bo več pošiljala na Sodišče EU (CJEU), zato je možno, da se bo s časom interpretacija direktiv o patentabilnosti in uveljavljanju pravic iz patentov med EU in UK razlikovala.

Če vas skrbi o stanju vaših Evropskih patentov ali patentnih prijav oziroma potrebujete patentno zaščito v Združenem kraljestvu, vam bomo z veseljem svetovali in pomagali. Kmalu pa bomo pisali še o učinku Brexita na znamke in modele Evropske unije.

sobota, 15. september 2018

Integracija stroškov zaščite intelektualne lastnine v ceno produktov ali storitev

Zavedamo se, da so stroški zaščite intelektualne lastnine, še posebno patentne zaščite, visoki, a le-ti se ob uspešnem prodoru na trg lahko hitro amortizirajo. 

Vsak začetek je težek in tako je tudi z dobrimi idejami. Porodi se vam odlična ideja, spravite jo na papir, preverite trg, začnete aktivnosti za proizvodnjo in potem želite svojo idejo zaščititi. In takrat trčite ob zid. Predračun za patentno prijavo, predračun za blagovno znamko, predračun za model, … vse zgleda drago. Pa je res?

Velika večina stroškov zaščite so uradne pristojbine, prijavne pristojbine, pristojbine za preizkus, pristojbine za vzdrževanje veljavnosti, ki se lahko z leti višajo, in tako dalje. Ste se kdaj vprašali zakaj se pristojbine za vzdrževanje patentnih prijav oziroma patentov višajo? Zato, ker sistem zaščite predvideva, da ste s svojo patentno prijavo oziroma patentom pridobili monopol za vašo idejo, s katerim imate na trgu prednost pred konkurenco. Zato lahko z leti vse bolje kotirate na trgu in s tem se izboljšuje tudi vaše finančno stanje.

Pri tem je bistveno, da v ceno produkta ali tudi storitve (če se na primer patent nanaša na metodo) vključite tudi stroške za zaščito intelektualne lastnine. Tako kot vračunate stroške za material, delavce, manipulativne stroške in podobno, bi morali dodati tudi postavko za stroške patentiranja ali zaščito blagovne znamke. Kolikšen bo ta delež je seveda odvisno od panoge in tipa izdelka/storitve - ali je le-ta drag ali poceni, ali se ga proda milijone kosov ali le deset na leto. Včasih bo dovolj le en cent na izdelek, včasih en evro, včasih pa tisoč. 

Za katerokoli izmed možnosti se boste odločili, je najpomembnejše, da jo vključite. Tako si boste prihranili vsakoletno vzdihovanje ob predračunih, hkrati pa si boste lahko naredili tudi sklad za zaščito morebitnih novih izumov ali blagovnih znamk. Pri tem vam bomo z veseljem pomagali zaposleni v naši pisarni.

ponedeljek, 10. september 2018

Our office has a new European patent attorney


We are proud to announce that a member of our team Maja Boric Vezjak has passed the European Qualifying Examination (EQE) at the EPO and is now eligible to represent clients before EPO in all procedures connected with European patent applications and European patents. Maja has achieved great success at the exam, since she was in top 5% of all candidates for one paper and in top 25% of all candidates for two papers.

The EQE is designed to establish whether the candidate has the requisite aptitude and knowledge to represent applicants before the EPO. Candidates need to be particularly conversant with European patent law, the Patent Cooperation Treaty (PCT), the Paris Convention, EPO board of appeal case law and certain national laws in so far as they apply to European patent applications and European patents.

Maja has gained a lot of knowledge and fresh ideas on patenting, thus she will be able to efficiently assist in all patenting issues.

Nova Evropska patentna zastopnica v naši pisarni

Članica naše ekipe Maja Borić Vezjak je uspešno opravila izpit za Evropsko patentno zastopnico (European Qualifiying Examination - EQE) pri Evropskem patentnem uradu (EPO), zaradi česar je od sedaj naprej pooblaščena za zastopanje strank pred omenjenim uradom v vseh postopkih vezanih na evropske patentne prijave in evropske patente. Rezultati izpitov so bili nadpovprečni, saj se je pri enem uvrstila med najboljših 5% kandidatov, pri dveh pa med najboljših 25% vseh kandidatov.

Omenjeni izpit je eden izmed najtežjih specialističnih izpitov v Evropi in preverja ali ima kandidat znanje in usposobljenost za zastopanje strank pred EPO. Zahteva obvladovanje Evropske patentne konvencije (EPC), Mednarodne pogodbe o sodelovanju na področju patentov (PCT), Pariške konvencije, Pravilnika o pritožbenem odboru EPO ter praksi le-tega kot tudi nacionalnih zakonov držav podpisnic kolikor so vezani na pravna področja EPC in PCT.

Maja ima tako sveže znanje in ideje o patentni zaščiti izumov ter vam bo lahko učinkovito svetovala in pomagala pri vseh izzivih patentiranja.