nedelja, 1. december 2019

Časovna razporejenost dogodkov je ključna pri patentiranju izumov


Imate izum? Novo rešitev nekega tehničnega problema, ki je potencialna uspešnica na trgu? V kolikor želite zaščititi izum s patentom, je izjemno pomembno, da ga ne razkrijete javno. Pogovor s patentnim zastopnikom o pripravi patentne prijave je prvi korak, ki bi ga morali narediti.

Namreč, vsako javno razkritje izuma pred datumom vložitve patentne prijave šteje kot stanje tehnike, ki posledično vzame novost in inventivnost vašemu izumu. Takšna javna razkritja so na primer:
- prodaja izdelka, tudi če je bil dejansko prodan le en izdelek;
-javni zagovor raziskovalnega projekta, diplomske naloge, magistrske naloge ali doktorske disertacije;
- predavanje in/ali poster na konferenci; 
- objavljen znanstveni članek;
- prikaz izdelka oziroma prisotnost na sejmu;
- objava na družabnih omrežjih, vključno z objavo videov na kanalu YouTube; in
- objave na blogih, v časopisih ali drugih publikacijah.
Če preprečite takšne objave, boste ohranili novost in inventivnost vašega izuma, še posebno, če drugo stanje tehnike kot so javne objave, patentne prijave oz. patenti, modeli ali avtorske pravice drugih izumiteljev ne predvidevajo vaše rešitve tehničnega problema.

Še boljše pa je, če o izumu pred vložitvijo patentne prijave ne govorite z nikomur, razen z vašim patentnim zastopnikom. Nejavna oziroma zasebna razkritja, za katera se smatra, da so narejena pod zaupnimi pogoji, sicer niso stanje tehnike, so pa problematična zaradi morebitne kraje intelektualne lastnine. V kolikor je razkritje narejeno pred vložitvijo patentne prijave in brez pogodbe o nerazkrivanju (t.i. non-disclosure agreement, NDA), se lahko zgodi, da bo potencialni partner, investitor ali kupec pravic do izuma prejeto znanje izkoristil zase, pri čemer se bo izognil vaši rešitvi, ali pa jo bo celo prijavil na svoje ime. Tudi takšne stvari so se našim strankam že zgodile, zato je vedno zaželena previdnost.

Najboljši vrstni red dogodkov kot možen plan zaščite je na primer:
izum je narejen;
- pogovor s patentnim zastopnikom, ki vam bo svetoval kaj bi bilo možno zaščititi, kje in kako bi bilo dobro začeti glede na vaše finančno stanje, perspektivo izuma in morebitno konkurenco/partnerje;
- priprava in vložitev patentne prijave; 
- razkritje morebitnim partnerjem, investitorjem ali kupcem pravic za izum, pri čemer je še vedno priporočljiv podpis NDA; ter
- javno razkritje in aktivno trženje.
Razkritje izuma, prodaja in aktivno trženje se lahko začne že isti dan, ko je patentna prijava vložena, tako da večji časovni razmik med zadnjimi tremi alinejami ni potreben.

V razvoj izumov je vloženo veliko truda, razmisleka, idej in časa, zato je pomembno, da ima izumitelj oziroma upravičeni prijavitelj od tega korist. In le-ta se lahko zagotovi le, če se razkritje izuma naredi ob primernem času.


ponedeljek, 4. november 2019

Računalniški programi in njihova zaščita


Velikokrat dobimo vprašanje, če se lahko računalniški program zaščiti s patentom in resnici na ljubo, odgovor je največkrat črno-bel – in ja in ne. Seveda je naslednje vprašanje, ki sledi, kdaj ja in kdaj ne? Pa je odgovor zopet nejasen – odvisno kje. Izumitelji se potem zmedejo in ne vedo kaj bi naredili, kajti dejstvo je, da so to eni izmed najbolj zapletenih izumov iz vidika patentiranja. Zato danes pišemo o bistvenih osnovah patentne zaščite računalniških programov.

Najprej se osredotočimo na naše področje, slovensko in evropsko. 10. člen Zakona o industrijski lastnini (ZIL) pravi »Patent se podeli za izum s slehernega področja tehnike, ki je nov, na inventivni ravni in industrijsko uporabljiv«, 11. člen pa pravi Odkritja, znanstvene teorije, matematične metode in druga pravila, načrti, metode in postopki za duhovno aktivnost se neposredno kot taki ne štejejo za izume po 10. členu tega zakona. Drugi odstavek 11. člena ZIL opredeljuje še dodatne izjeme, in sicer:
a)   izum, katerega uporaba je v nasprotju z javnim redom ali moralo;
b)  izum kirurškega ali diagnostičnega postopka ali postopka zdravljenja, ki se uporablja neposredno na živem človeškem ali živalskem telesu, razen izuma, ki se nanaša na izdelke, predvsem na snovi in zmesi, ki se uporabljajo pri takšnem postopku.

Čeprav ZIL ni jasno opredeljen glede računalniških programov, pa je v Evropi splošno sprejeto, da je računalniško programsko opremo samo po sebi mogoče varovati le z avtorsko pravico, ne pa s patentom. To potrjuje tudi 52. člen Evropske patentne konvencije, ki v točki c drugega odstavka iz nabora patentabilnih izumov jasno izključuje računalniške programe. Vendar pa obstaja izjema, in sicer, če ima na primer:
-    računalniški program tehnični karakter, torej rešuje nek tehnični problem, ali
-    če izvaja metodo, ki uporablja tehnična sredstva kot je računalnik in druge naprave.

Najlažje je interpretacijo teh pravil ponazoriti s primeri. Vsi računalniški programi imajo tehnični efekt, in sicer, ko se izvajajo na napravi (računalniku) povzročajo različne električno tokove v računalniku, a to za patentiranje ni dovolj. Program mora imeti nadaljnji tehnični efekt, kot je izboljšanje jasnosti slike, šifriranje elektronskih komunikacij, zmanjševanja velikosti videa, sprožitev zavore, ko se zazna bližina objekta pred vozilom ali sprožitev brisalca za dež, ko se zazna dovolj kapljic na steklu. Torej, če je vaš izum računalniški program, ki kontrolira kakšen proces ali generira nek tehničen rezultat, potem se ga lahko zaščiti s patentom, če je seveda industrijsko uporabljiv, nov in inventiven.

V kolikor pogledamo še prakso drugod po svetu, takoj vidimo, da praksa o računalniško izvedenih izumih (t.i. computer-implemented inventions) po svetu ni harmonizirana. V ZDA so letos izdali nove smernice glede računalniških izumov, pri čemer je tudi pri njih v splošnem prednost, če ima računalniški program nek tehnični karakter, torej rešuje nek tehnični problem. Na primer, patentni zahtevek vezan na računalniški program za zbiranje podatkov, organizacijo podatkov ali prikazovanje podatkov bo v splošnem bil zavrnjen. Če pa ima računalniški program definiran v patentnem zahtevku praktično aplikacijo, kot je na primer izboljšanje uporabniškega vmesnika, zaščita pred nepooblaščeno uporabo programa, optimizacija delovanja procesorja ali filtriranje internetne vsebine, potem tak zahtevek ne bo zavrnjen kot nepatentabilen in bo USPTO nadaljeval s preverjanjem izpolnjevanja novosti in inventivnosti. Na Japonskem so računalniški programi lahko predmet patentne zaščite, v kolikor se lahko dokaže, da programska oprema (software) in strojna oprema (hardware) delujeta kooperativno. Nova Zelandija in Kitajska imata podobno prakso kot v Evropi, v Indiji pa je računalniški program lahko patentiran le, če je kakorkoli povezan s strojno opremo.

V kolikor imate izum iz področja računalništva upamo, da vam bo današnji zapis v pomoč, za dodatno pomoč in debato pa smo vam vedno na voljo.

sobota, 15. junij 2019

Kanada se pridružuje Madridskemu sistemu za mednarodne znamke


Zaščita znamk po svetu je vedno drag postopek, pri čemer se le-ta še podraži, če posameznih držav ni možno zajeti z mednarodno prijavo znamke. Ena izmed takih držav je bila do sedaj tudi Kanada, tako da je bilo potrebno znamko tam prijaviti preko kanadskih zastopnikov.

To pa se z junijem 2019 spreminja, saj na podlagi ratificiranih pogodb z WIPO Kanada postaja 104. članica Madridskega sistema, ki tako sedaj pokriva 120 držav po svetu. Imetniki znamk lahko od 17.6.2019 v okviru mednarodne prijave znamke označijo tudi Kanado, kar do sedaj ni bilo možno in je bistveno podražilo zaščito znamke v Kanadi. Madridski sistem namreč omogoča enostavno in cenovno učinkovito zaščito znamk po svetu, saj se plača en set pristojbin za izbrane države, celoten postopek pa poteka preko Svetovne organizacije za intelektualno lastnino WIPO.

Članice Madridskega sistema: 

V kolikor je Kanada zanimiva za zaščito vaše znamke imate sedaj na voljo cenejšo in enostavnejšo rešitev, pri kateri vam lahko pomagamo tudi mi.

torek, 5. februar 2019

Spodbude mikro, malim in srednjim podjetjem za zaščito intelektualne lastnine

Slovenski podjetniški sklad je v januarju razpisal izjemno uporabno in več kot potrebno spodbudo mikro, malim in srednjim podjetjem (MSP) v obliki vavčerjev za zaščito intelektualne lastnine. S tem želijo spodbuti manjša podjetja k zaščiti svojih izumov, znamk in modelov, da bodo lažje konkurirali drugim podjetjem na tržišču.

Vavčerji se lahko izkoristijo vse leto, za različne aspekte zaščite intelektualne lastnine ter vključujejo tudi stroške uradnih pristojbin. Obravnava vlog naj bi bila hitra, saj je hitrost odločitev pri zaščiti intelektualne lastnine pogosto ključnega pomena.

Več o tej spodbudi si lahko preberete na spodnjih povezavah, pozanimate se lahko tudi na točkah SPOT ali pri nas.
Izkoristite to dobrodošlo spodbudo čim prej in poskrbite, da bo vaša intelektualna lastnina zaščitena!

sreda, 23. januar 2019

Patent, model, znamka, avtorska pravica – kako izbrati pravo pravico intelektualne lastnine?


Velikokrat se na nas obračate z vprašanjem katera izmed pravic intelektualne lastnine je najbolj primerna za vas. Danes razlagamo možnosti zaščite s pomočjo enostavnih primerov, za katere upamo, da vam bodo v pomoč.

Patenti so namenjeni zaščiti izumov iz kateregakoli področja, ki je tehničen, nov, inventiven in industrijsko uporabljiv. Obstaja nekaj izjem, ki ne morejo biti zaščiteni s patentom, mednje spadajo odkritja, znanstvene teorije, matematične metode in druga pravila, načrti, metode in postopki za duhovno aktivnost, kot tudi diagnostični postopki in postopki zdravljenja. Če imate na primer nov izdelek, novo metodo gradnje ali novo uporabo znane spojine, ki še nikoli niso bili predstavljeni ali dostopni javnosti, se lahko odločite za patentno zaščito.

Veljavnost patentov za zdravila ali fitofarmacevtske pripravke se lahko podaljša s pomočjo dodatnega varstvenega certifikata, ki je namenjen amortizaciji časa za pridobitev odobritve, ki je potrebna, da patentirani proizvod oziroma sredstvo pride na trg kot zdravilo ali fitofarmacevtsko sredstvo.

Če imate že znan produkt, a oblikovan na drugačen način, tako da je videz izdelka nov in pri potrošnikih naredi drugačen vtis kot preostali, že znani izdelki, ga lahko zaščitite z modelom. Model ščiti zunanji videz izdelka, ne pa njegove funkcije ali načina izdelave ali uporabe.

Če imate za nek produkt in/ali storitev, znano ali neznano, novo ime, slogan, zvočno ali grafično podobo, lahko le-te zaščitite z znamko. Le-ta ščiti poimenovanje podjetja ali produktov/storitev, lahko pa se zaščiti tudi 3D znamko. Slednjo se uporabi, ko je oblika produkta dovolj za razlikovanje podjetja, ki ga proizvaja in lahko hkrati oblika deluje tudi kot logotip. Primeri 3D znamk so čokolada Toblerone, Lego figurica, Lego kocka, Toffifee, Merci čokoladice in steklenice za pijače ter parfume.

Avtorske pravice se nanašajo na različna umetniška dela, pisna, glasbena, gledališka, koreografska, fotografska in likovna dela. Ščiti tudi arhitekturna dela, tehnične risbe, načrte, skice in kartografska dela. V kolikor imate na primer za nek produkt nove načrte, so le-ti zaščiteni z avtorskim pravom. Registracija ni potrebna, saj pravica nastane z delom samim. Sledljivost nastanka dela pa je pomembna pri morebitnih kršitvah avtorskih pravic.

Upamo, da vam bodo zgornji primeri v pomoč pri raziskovanju in razumevanju pravic intelektualne lastnine. V kolikor imate dodatna vprašanja ali potrebujete pomoč pri zaščiti, pa smo vam na voljo.