petek, 24. april 2015

V porastu tudi število prijav znamk

V enem izmed naših prejšnjih prispevkov smo pisali o porastu števila patentnih prijav, vendar pa po podatkih WIPO (World Intellectual Property Office) in Uradov, ki so člani skupine TM5, to so OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market), USPTO (United States Patent and Trademark Office), JPO (Japan Patent Office), KIPO (Korean Intellectual Property Office) in SAIC (State Administration For Industry & Commerce (SAIC) People's Republic of China) narašča tudi število prijav blagovnih znamk.

USPTO poroča, da z vsakim letom narašča število prijav znamk v ZDA, ta trend pa opažajo tudi v prvi četrtini leta 2015, saj so v enakem obdobju lani sprejeli skoraj 8 % manj prijav znamk.

Tudi OHIM v svojem statističnem poročilu navaja, da je število prijav znamk Skupnosti (CTM) v porastu, saj je bilo leta 2014 vloženih kar 117468 prijav, medtem ko je bilo leta 2013 vloženih 114278, leta 2012 pa 107978 prijav znamk. V prvi četrtini letošnjega leta je bilo vloženih 30133 prijav znamk, v enakem obdobju lani pa 28862, kar kaže na nadaljevanje trenda opaženega v zadnjih letih.

Pri tem pa je zanimivo, da kljub naraščanju števila prijav znamk Skupnosti slovenskih prijaviteljev, ta delež ostaja majhen, in sicer 0,21 %. Največ prijav znamk Skupnosti vložijo Nemci, sledijo jim Britanci, Italijani in Španci.

Porastu števila slovenskih prijav znamk Skupnosti pa je verjetno treba pripisati padec števila prijav znamk v Sloveniji in padec števila prijavljenih mednarodnih znamk pri WIPO v okviru Madridskega sporazuma in/ali Madridskega protokola.

Ker se več slovenskih podjetij in tudi posameznikov se odloča za zaščito znamke v tujini v okviru znamke Skupnosti, to pomeni, da je potrebno posvetiti še več pozornosti izbiri imena znamke, logotipa in ostalih elementov, da se doseže razlikovalni učinek pomemben za uspešno registracijo in zaščito znamke. Kot poroča OHIM je bilo ugovorov zoper registracijo novih znamk v letu 2014 vloženih manj kot v prejšnjih letih, vendar pa je kljub temu približno 7% prijav znamk dobilo ugovor.


V izogib dolgotrajnim in dokaj dragim postopkom ugovorov in registracij znamke po ugovoru vam predlagamo tehten premislek in zasnovo vaše nove znamke, kot smo pisali v našem predhodnem prispevku. Srečno in uspešno vam želi PBAF!

torek, 21. april 2015

Izbira imena blagovne znamke je kompleksen proces, a ključnega pomena za uspešnost znamke (in podjetja)

Poimenovanje in tudi priprava logotipa za novo blagovno znamko je izjemno kompleksen proces, od katerega pa je lahko bistveno odvisna tudi uspešnost nove znamke ter tudi podjetja.  Pri tem je potrebno biti pozoren na več različnih vidikov, tako pravnih, kot tudi marketinških in oblikovnih. Zato v današnjem prispevku predstavljamo po naših izkušnjah bistvene korake ustvarjanja nove blagovne znamke.

V splošnem je prvi korak opredelitev blaga ali storitev, ki bodo zavzete z novo blagovno znamko. Nato se izbere množica primernih imen, in sicer po sledečih načelih:
  • Ime ne sme biti generično, kajti generičnih imen ni možno ločiti glede na proizvajalca ali ponudnika. Takšno ime tudi ni možno registrirati kot znamko, saj zakoni pravijo, da so generična imena izključena iz zaščite, česar se Uradi (URSIL, OHIM, …) striktno držijo.
  • Ime ne sme opisovati blaga ali storitev, vendar pa je lahko povezan ali vsaj namiguje na katero blago in/ali storitve označuje
  • Ime naj bi vsebovalo vsaj en razlikovalni element, po katerem bodo kupci ali uporabniki lahko ločili blago in/ali storitve od drugih podobnih. Ta aspekt blagovnih znamk Uradi striktno preverjajo, še posebno pa je pomemben pri ugovorih proti registraciji znamk, kjer so postopki dokazovanja in utemeljevanja prisotnosti in pomena razlikovalnosti še posebno pomembni za razplet zaščite nove znamke.
  • Najboljše je originalno ime in ne kopija ali verzija katerega drugega imena/znamke, dobro pa je tudi, če omenja ali se povezuje s poreklom blaga in/ali storitev.
  • Ime naj bo čim bolj vpadljivo in sposobno usidrati se v spomin, pri čemer so krajša imena ponavadi uspešnejša.
  • Ime mora biti korektno, torej ne sme vsebovati neprimernih besed, žaljivk, rasističnih, verskih, spolnih ali političnih konotacij.
  • V kolikor se bo uporabljalo ime na mednarodnem trgu in ne le v Sloveniji, je priporočljivo uporabljati tujcem enostavno izgovorljiva imena, pri čemer je še posebno zaželeno, da se ne uporablja šumnikov.


V kolikor bo beseda vključena v logotip (znak), je oblikovanje logotipa prepuščeno domišljiji znotraj okvirjev grafične podobe podjetja. Priporočljivo je, da se uporabi čim bolj prepoznaven logotip, da ga ne bo potrebno spreminjati. Pri tem naj logotip vključuje čim več razlikovalnih elementov, ki bodo dodatno omogočali ločevanje nove znamke od vseh ostalih.

Ko imate dovolj primernih idej za ime in/ali logotip za novo znamko, je nujno preveriti, če podobna ali celo enaka imena že obstajajo v bazah zaščitenih blagovnih znamk. Nekaj izmed takšnih baz smo objavili v naši objavi Baze podatkov industrijske lastnine. Iskanje je enostavno, saj se vpiše ime znamke ali posamezne besede, ki ga sestavljajo.

Takšno preverjanje je pomembno predvsem zato, da se prepričate, da je vaša znamka različna od drugih, torej jo bodo kupci lahko prepoznali in ločili od ostalih. V kolikor se boste odločili za zaščito nove znamke, pa boste bistveno zmanjšali možnost ugovorov lastnikov starejših, podobnih znamk.

Če za splošno besedo, ki jo želite uporabiti v imenu svoje nove znamke, najdete že obstoječe registrirane znamke, npr. Bohinjski sir, vi pa želite uporabiti ime Bovški sir, obe znamki ne bosta enaki in ne bosta povzročali zmede na tržišču navkljub enaki besedi »sir«, kajti pridevnika Bohinjski in Bovški predstavljata razlikovalni del obeh znamk.

Presojanje podobnosti znamk je pogosto zahtevno, zato vam lahko pomagamo zastopniki kot tudi zaposleni na Uradu RS za Intelektualno Lastnino.


Seveda nam je vsem v interesu, da ustvarite dobro znamko, saj boste lahko z uspešno znamko imeli uspešno podjetje, uspešno podjetje pa bo prispevalo k boljšemu stanju v družbi in v državi. Zato vam želimo uspešno delo, za zaščito novih znamk pa smo vam z veseljem na voljo.