četrtek, 5. februar 2015

Baze podatkov industrijske lastnine

Menite, da imate odlično idejo, ki bi jo bilo pametno zaščititi? Ker se pogosto zgodi, da več ljudi razmišlja podobno, in povsem neodvisno pridejo do podobnih, če ne že do enakih rešitev ali imen, je potrebno pred zaščito industrijske lastnine pregledati baze podatkov, če kaj podobnega slučajno že obstaja. S tem se lahko izognete marsikateri nevšečnosti.


Baze patentov in patentnih prijav

Ker v stanje tehnike šteje vse, kar je bilo javnosti dostopno, zato ni dovolj pregledati le slovensko bazo, temveč tudi druge. Nekaj izmed njih navajamo spodaj.

Baza Urada RS za Intelektualno Lastnino: 
Mednarodna baza patentov Espacenet: 
Bazi nemškega urada: 
Baza francoskega urada: 
Baza italijanskega urada: 
Baza britanskega urada: 
Baza ameriškega urada: 
Google patents: 


Baze prijav znamk in podeljenih znamk

Pri prijavah znamk je predvsem pomembno, da imajo razlikovalni učinek, torej, da jih je možno ločiti od drugih, ki označujejo enako ali podobno blago in/ali storitve. Čeprav je znamka veljavna le na področju, pa je priporočljivo pregledati tudi druge baze, če obstaja na drugem področju veljavna starejša znamka, ki bi jo lahko potrošniki zamenjevali, ali, ki bi lahko imela status uveljavljene znamke. Najpogosteje uporabljene baze podatkov za pregled znamk so sledeče.

Baza Urada RS za Intelektualno Lastnino: 
Mednarodna baza znamk TM VIEW: 
Baza mednarodnih znamk ROMARIN: 
Baza urada OHIM: 
Baza nemškega urada: 
Baza francoskega urada: 
Baza italijanskega urada: 
Baza britanskega urada: 
Baza ameriškega urada: 


Baze modelnih prijav in registriranih modelov

Preden se odločite za prijavo modela vam svetujemo, da se pozanimate, kaj se lahko registrira kot model, ali je vaš videz izdelka resnično nov in ima individualno naravo, kajti slednja dva pogoja sta ključna za registracijo modela. Že znane modele lahko poiščete v spodaj navedenih bazah podatkov.

Baza Urada RS za Intelektualno Lastnino: 
Mednarodna baza modelov DESIGN VIEW:
Baza mednarodnih modelov HAGUE EXPRESS: 
Baza urada OHIM: 
Baza nemškega urada: 
Baza francoskega urada: 
Baza britanskega urada: 


Po bazah se išče s pomočjo ključnih besed in/ali s pomočjo klasifikacij, lahko pa iščete tudi po imenih prijaviteljev, izumiteljev, avtorjev, dnevu prijave in podobno. Poizvedbo lahko naredite sami, lahko jo za vas naredijo na Uradu RS za Intelektualno Lastnino, ali pa jo za vas naredimo zastopniki. 

Ni komentarjev:

Objavite komentar