četrtek, 27. september 2018

Brexit in usoda Evropskih patentov

Brexit je izstop Združenega kraljestva Velike Britanije in Republike Irske (UK) iz Evropske Unije (EU), za katerega so se državljani Združenega kraljestva odločili na referendumu leta 2016. Pričakuje se, da bo Brexit imel velike vplive na ekonomijo tako v Evropi kot tudi v Združenem kraljestvu. Glede na trenutno stanje pogovorov Evropske unije z Združenim kraljestvom bo uradni izstop 29. marca 2019, kar pomeni, da UK ostaja članica EU le še pol leta. Ker je Združeno kraljestvo za mnoga podjetja in posameznike pomembno gospodarsko ozemlje, je zaščita intelektualne lastnine tam nujna, zato je današnja objava namenjena pregledu potrebnih dejanj za ohranitev ali vzpostavitev patentne zaščite na območju Združenega kraljestva.

Združeno kraljestvo je ena od držav ustanoviteljic Evropske patentne organizacije (EPO), ki ni pod okriljem EU, ampak je ločena mednarodna organizacija. Zato Brexit ne bo imel vpliva na članstvo Združenega kraljestva v EPO, kot tudi ne vpliva na Evropske patente. Posledično bodo vsi Evropski patenti in patentne prijave še vedno pokrivali ozemlje Združenega kraljestva, EPO pa je potrdil, da bo postopek zaščite ostal enak kot do sedaj.

Združeno kraljestvo tudi ostaja podpisnik Pariške konvencije, ki narekuje zaščito intelektualne lastnine po svetu. Še naprej bo torej možno sklicevanje na prioriteto prijave vložene v UK za zaščito v tujini in obratno.

Glede učinka Brexita na Evropski patent z enotnim učinkom in Enotno patentno sodišče (UPC) pa bo treba še malo počakati, saj je Združeno kraljestvo sicer ratificiralo pogodbo o Enotnem patentnem sodišču, vendar pa bo na dokončno odločitev vlade Združenega kraljestva potrebno še počakati. Čeprav UPC ni del EU sistema, pa je podrejeno pravu Evropske Unije in bo zato članstvo Združenega kraljestva v UPC zagotovo (p)ostalo predmet nadaljnjih pogajanj med Združenim kraljestvom in EU.

Pričakuje se, da bo Brexit delno vplival le na dodatne varstvene certifikate za farmacevtske izdelke, saj se zakonodaja kontrolira preko EU. Tudi nekatere direktive, na primer biotehnološka direktiva, so del prava EU, vendar pa se bodo vsaj večinoma prenesle tudi v pravo Združenega kraljestva po Brexitu. Še največja razlika bo pri interpretaciji direktiv, saj vlada Združenega kraljestva svojih vprašanj ne bo več pošiljala na Sodišče EU (CJEU), zato je možno, da se bo s časom interpretacija direktiv o patentabilnosti in uveljavljanju pravic iz patentov med EU in UK razlikovala.

Če vas skrbi o stanju vaših Evropskih patentov ali patentnih prijav oziroma potrebujete patentno zaščito v Združenem kraljestvu, vam bomo z veseljem svetovali in pomagali. Kmalu pa bomo pisali še o učinku Brexita na znamke in modele Evropske unije.

sobota, 15. september 2018

Integracija stroškov zaščite intelektualne lastnine v ceno produktov ali storitev

Zavedamo se, da so stroški zaščite intelektualne lastnine, še posebno patentne zaščite, visoki, a le-ti se ob uspešnem prodoru na trg lahko hitro amortizirajo. 

Vsak začetek je težek in tako je tudi z dobrimi idejami. Porodi se vam odlična ideja, spravite jo na papir, preverite trg, začnete aktivnosti za proizvodnjo in potem želite svojo idejo zaščititi. In takrat trčite ob zid. Predračun za patentno prijavo, predračun za blagovno znamko, predračun za model, … vse zgleda drago. Pa je res?

Velika večina stroškov zaščite so uradne pristojbine, prijavne pristojbine, pristojbine za preizkus, pristojbine za vzdrževanje veljavnosti, ki se lahko z leti višajo, in tako dalje. Ste se kdaj vprašali zakaj se pristojbine za vzdrževanje patentnih prijav oziroma patentov višajo? Zato, ker sistem zaščite predvideva, da ste s svojo patentno prijavo oziroma patentom pridobili monopol za vašo idejo, s katerim imate na trgu prednost pred konkurenco. Zato lahko z leti vse bolje kotirate na trgu in s tem se izboljšuje tudi vaše finančno stanje.

Pri tem je bistveno, da v ceno produkta ali tudi storitve (če se na primer patent nanaša na metodo) vključite tudi stroške za zaščito intelektualne lastnine. Tako kot vračunate stroške za material, delavce, manipulativne stroške in podobno, bi morali dodati tudi postavko za stroške patentiranja ali zaščito blagovne znamke. Kolikšen bo ta delež je seveda odvisno od panoge in tipa izdelka/storitve - ali je le-ta drag ali poceni, ali se ga proda milijone kosov ali le deset na leto. Včasih bo dovolj le en cent na izdelek, včasih en evro, včasih pa tisoč. 

Za katerokoli izmed možnosti se boste odločili, je najpomembnejše, da jo vključite. Tako si boste prihranili vsakoletno vzdihovanje ob predračunih, hkrati pa si boste lahko naredili tudi sklad za zaščito morebitnih novih izumov ali blagovnih znamk. Pri tem vam bomo z veseljem pomagali zaposleni v naši pisarni.

ponedeljek, 10. september 2018

Our office has a new European patent attorney


We are proud to announce that a member of our team Maja Boric Vezjak has passed the European Qualifying Examination (EQE) at the EPO and is now eligible to represent clients before EPO in all procedures connected with European patent applications and European patents. Maja has achieved great success at the exam, since she was in top 5% of all candidates for one paper and in top 25% of all candidates for two papers.

The EQE is designed to establish whether the candidate has the requisite aptitude and knowledge to represent applicants before the EPO. Candidates need to be particularly conversant with European patent law, the Patent Cooperation Treaty (PCT), the Paris Convention, EPO board of appeal case law and certain national laws in so far as they apply to European patent applications and European patents.

Maja has gained a lot of knowledge and fresh ideas on patenting, thus she will be able to efficiently assist in all patenting issues.

Nova Evropska patentna zastopnica v naši pisarni

Članica naše ekipe Maja Borić Vezjak je uspešno opravila izpit za Evropsko patentno zastopnico (European Qualifiying Examination - EQE) pri Evropskem patentnem uradu (EPO), zaradi česar je od sedaj naprej pooblaščena za zastopanje strank pred omenjenim uradom v vseh postopkih vezanih na evropske patentne prijave in evropske patente. Rezultati izpitov so bili nadpovprečni, saj se je pri enem uvrstila med najboljših 5% kandidatov, pri dveh pa med najboljših 25% vseh kandidatov.

Omenjeni izpit je eden izmed najtežjih specialističnih izpitov v Evropi in preverja ali ima kandidat znanje in usposobljenost za zastopanje strank pred EPO. Zahteva obvladovanje Evropske patentne konvencije (EPC), Mednarodne pogodbe o sodelovanju na področju patentov (PCT), Pariške konvencije, Pravilnika o pritožbenem odboru EPO ter praksi le-tega kot tudi nacionalnih zakonov držav podpisnic kolikor so vezani na pravna področja EPC in PCT.

Maja ima tako sveže znanje in ideje o patentni zaščiti izumov ter vam bo lahko učinkovito svetovala in pomagala pri vseh izzivih patentiranja.