sreda, 26. oktober 2016

Patentni biro AF received the M&A Award for the Best Patent Law Firm in Slovenia

We are honoured to announce that we received the M&A Award for the Best Patent Law Firm in Slovenia this year.

Acquisition International is a digital magazine for CEOs and other decision makers in companies, which covers with corporate finance, mergers and acquistions, law and also intellectual property. Each year they prepare a list of winners for each of the fields they cover. The winners are selected based on voting and in-house research. This year we are proud to be among the winners in the field of Patent Law. An article about us has been published on this occasion.

Although we are most delighted with success of our clients, whom we helped to protect their intellectual property, we are also happy and proud to receive this award, as it represents a reward for the past work, as well as motivation for future to improve even further.


Patentni biro AF je prejemnik nagrade M&A Awards za najboljše podjetje za patentno pravo

S ponosom sporočamo, da smo v letošnjem letu prejeli nagrado M&A Awards za najboljše podjetje za patentno pravo v Sloveniji.

Acquisition International je digitalni časopis namenjen predvsem direktorjem in širšemu vodstvu podjetij na temo poslovnih financ, prevzemov, prava, pa tudi intelektualne lastnine. Vsako leto izvedejo glasovanje za najboljša podjetja iz vseh sektorjev, ki jih pokrivajo. Na podlagi glasov in njihove raziskovave o podjetjih pripravijo seznam dobitnikov nagrad, med katerimi smo letos tudi mi, in sicer za področje patentnega prava. Ob tej priložnosti je bil o našem podjetju objavljen članek

Čeprav nas najbolj veselijo uspehi naših strank, ki smo jim do zaščite intelektualne lastnine pomagali mi, pa smo na prejeto nagrado ponosni, saj predstavlja potrditev našega dobrega dela v preteklosti, hkrati pa je tudi motivacija za naprej.