ponedeljek, 22. december 2014

Voščilo

Še zadnjič letos pozdravljeni!

Kljub praznikom naša pisarna ne miruje, vendar pa bomo delali po rahlo spremenjenem urniku:

 • Ponedeljek, 22. december 2014: 8.00 do 16.00
 • Torek, 23. december 2014: zaprto zaradi poslovnega obiska
 • Sreda, 24. december 2014: 8.00 do 13.00
 • Četrtek, 25. december 2014: zaprto
 • Petek, 26. december 2014: zaprto
 • Ponedeljek, 29. december 2014: 8.00 do 16.00
 • Torek, 30. december 2014: 8.00 do 16.00
 • Sreda, 31. december 2014: 8.00 do 13.00
 • Četrtek, 1. januar 2015: zaprto
 • Petek, 2. januar 2015: zaprto


S standardnim delovnim časom in polno delavnostjo bomo z delom v letu 2015 začeli v ponedeljek, 5. januarja.

Ekipa podjetja Patentni biro AF d.o.o. vam želi vesele praznike ter srečno, uspešno in zdravja polno leto 2015!
sreda, 17. december 2014

Strategije zaščite in optimizacija stroškov

Pravijo, da je denar sveta vladar, in nič drugače ni pri zaščiti intelektualne lastnine. Ker vsaka zaščita predstavlja strošek, je pomembno dobro premisliti, če je zaščita smiselna, če se bodo z uspešnostjo delovanja stroški povrnili ter če bo zaščita dosegla svoj namen.

Predvsem posamezniki in manjša podjetja se pogosto ne odločijo za zaščito intelektualne lastnine, najpogosteje zato, ker je zaščita predraga, in ker tudi uveljavljanje pravic na sodišču pogosto predstavlja previsok strošek. Posledično so njihovi izumi in izdelki podvrženi kopiranju in izkoriščanju.

Dejstvo je, da se stroški zaščite intelektualne lastnine lahko zelo dobro optimizirajo in to na različnih nivojih. Pri tem je pomembno premisliti:

 • kaj je predmet zaščite;
 • ali je kaj podobnega že znanega;
 • kateri je motiv za zaščito;
 • v kakšnem obsegu mora biti zaščita;
 • kje bi potrebovali zaščito;
 • kako dolgo bo potrebno vzdrževati zaščito;
 • ali bo zaščita prinesla dobrobit podjetju;
 • koliko bo strošek zaščite na leto; in
 • ali je možno pridobiti sofinanciranje za zaščito oziroma ali je potrebno najeti kredit.


V spodnjih odstavkih se bomo podrobneje posvetili zgornjim alinejam.

Predmet zaščite
Najprej je potrebno določiti kaj je potrebno zaščititi – ime podjetja, ime izdelka, izgled izdelka, izum, ali kaj drugega. Ob predpostavki, da se pri zaščiti sodeluje s patentnim zastopnikom, je načeloma patentna zaščita najdražja, saj se največ časa porabi za pisanje prijave in oblikovanje patentnih zahtevkov, ki opredeljujejo predmet zaščite in širino le-te. Zaščita znamk, kolektivnih znamk, geografskih porekel in modelov je cenejša. Pri slednjem je potrebno poudariti, da se izum pogosto lahko zaščiti s patentom in/ali modelom. V takem primeru je nujno opredeliti ali je bistven izgled izuma ali delovanje izuma. Če je bistven izgled, je bolje uporabiti modelno zaščito, medtem ko je v vseh drugih primerih boljše prijaviti patent.

Poizvedba
Preden se sprejme odločitev o zaščiti je seveda nujno pregledati baze podatkov, če obstajajo podobne znamke, modeli in patenti. Pregled baz (poizvedbo), ki so javne in brezplačne, lahko naredi vsak sam, lahko ga naredijo na Uradu RS za Intelektualno Lastnino, ali pa ga naredimo zastopniki. Čeprav je slednja opcija ponavadi najdražja, pa je najbolje narejena, saj poznamo specifike iskanja in tolmačenja zadetkov. V kolikor se najdejo izjemno podobni zadetki, je potrebno premisliti, če se zaščita res izplača, ali pa je v primeru znamk potrebno spremeniti ime ali logotip. V primeru, da podobnih zadetkov ni, pa je zaščita seveda smiselna.
Poleg analize trga in dobre poizvedbe je potrebno preiskati tudi konkurenco, ki je prisotna na trgu. Ravno tako je potrebno preveriti njihove morebitne zaščitene rešitve, saj naraščanje ali upadanje števila prijav določene domače ali tuje družbe v določenem časovne obdobju lahko predstavlja  kazalec aktivnosti te družbe na trgu določene države. 

Motiv za zaščito
Ko se potrdi smiselnost zaščite industrijske lastnine, je potrebno razmisliti kaj je motiv za le-to. Ali je želja avtorstvo, pridobivanje točk zaradi avtorstva, morebitna prodaja, blokiranje konkurence, pridobivanje prepoznavnosti, ali kateri drugi motiv, ki smo ga navedli v naših prejšnjih objavah. V kolikor je zaščita le zaradi avtorstva ali pridobivanja točk zaradi avtorstva in bo prijava le v Sloveniji, angažiranje zastopnika ni tako nujno kot je v drugih primerih. To je predvsem očitno pri patentnih prijavah, saj je potrebno imeti dobro napisano prijavo, da se jo razširi v tujini, da se zaščiti pred konkurenco ali da se izum proda.

Obseg zaščite in združevanje prijav
Pogosto je možno več prijav združiti v eno. Nekateri izmed primerov so sledeči:

 • ločeni prijavi znamk za ime v besedi ter ime v logotipu se lahko združi v eno prijavo znamke, in sicer v kolikor ni drugih podobnih že registriranih znamk za ime v besedi, saj le-ta omogoča najširšo zaščito ne glede v kateri pisavi, barvi ali logotipu se beseda nahaja;
 • modelne prijave je možno združiti v eno, če se predmeti prijave lahko klasificirajo v isti razred mednarodne klasifikacije;
 • patentne prijave je možno združiti v eno, če je možno dokazati enotnost izuma, kar pomeni, da vsi posamezni izumi rešujejo isti tehnični problem, vendar na različen način.


Ozemlje zaščite
Pravice industrijske lastnine, ki se pridobijo z zaščito, so vezane na ozemlje. Tako je patent v Sloveniji veljaven le v Sloveniji, ne pa tudi recimo v Avstriji. Pri odločitvi za zaščito je smiselno narediti načrt, kam si želi podjetje s svojo intelektualno lastnino prodreti, in na podlagi tega definirati države za zaščito. Če je posameznik ali podjetje aktivno v večjem številu držav, je seveda smiselno industrijsko lastnino ščititi mednarodno. Pri tem je ključno določiti katere države so pomembne in jih tudi razvrstiti po pomembnosti. Če se prijavitelj odloči za preveč držav, pa v njih ne namerava tržiti svoje intelektualne lastnine, nima smisla vlagati toliko denarja. 
Ker je po Pariški konvenciji možno uveljavljati prioriteto za prijavo (pol leta za znamke in modele, eno leto za patentne prijave), ni potrebno vseh prijav vložiti naenkrat, ampak obstaja dinamika prijav, o katerih bo govora v enem izmed naših naslednjih prispevkov. Z ustrezno dinamiko prijav, je možno optimizirati stroške, vsaj v začetku zaščite, ko se pogosto sama podjetja ali posamezniki poslovno postavljajo na noge. Tako se omogoči izdelavo dobrih finančnih načrtov za financiranje zaščite, da se ne zaide v »čeri« preširoke zaščite, zaradi česar je lahko ogroženo tudi samo podjetje ali posameznik.

Vzdrževanje pravic, ocena letnih stroškov ter uspešnost izdelka ali izuma
Ko je zaščita podeljena, je potrebno njeno veljavnost vzdrževati. Medtem ko se pristojbine za vzdrževanje veljavnosti znamk in modelov pristojbine ostajajo enake, pa se pristojbine za vzdrževanje patentnega varstva z leti veljavnosti spreminjajo. Tako so na primer manjše v začetku in se počasi vsako leto višajo. To je s strani države in mednarodnih ustanov narejeno zato, da se podjetje ali podjetnik v začetku življenjske dobe izdelka ne izčrpa preveč in da ostane čim več sredstev za promocijo in prodajo le-tega. Pozneje se pristojbine zvišajo, ker mora biti izdelek tak, da omogoča gospodarsko rast podjetja ali podjetnika. Če proizvod ni dober in ne kaže rezultatov na trgu, ga ni smotrno ohranjati pravnomočnega. V kolikor izdelek ali izum ni več aktualen, ali ne prinaša dobička oz. zaradi zaščite ni izboljšana pozicija posameznika ali podjetja, zaščite ni smiselno vzdrževati.

(So)Financiranje zaščite
Ker je predvsem za posameznike in manjša podjetja zaščita pogosto predraga, je možno najeti različna posojila in kredite, ki omogočijo vlaganje v zaščito intelektualne lastnine. Vendar pa je odločitev za to možnost odvisna predvsem od perspektivnosti izdelka ali izuma, kar je ponavadi najbolje oceniti z zastopnikom na podlagi poizvedbe in tržne analize. Obstaja tudi nekaj shem, ki omogočajo sofinanciranje zaščite intelektualne lastnine, o katerih bo govora v naših naslednjih prispevkih.

Glede na dolžino našega današnjega prispevka je očitno, da je tema stroškov zaščite izjemno obširna. Kljub obsežnosti prispevka pa vseh morebitnih situacij nismo mogli komentirati. Če je ostalo kakšno vprašanje neodgovorjeno, nas kontaktirajte in vam bomo z veseljem svetovali.

Lep pozdrav do naslednjič!

torek, 9. december 2014

Posamezniki in mala podjetja morajo razmišljati o zaščiti intelektualne lastnine

Kot smo pisali že v našem prejšnjem prispevku je za vse izredno pomembna prepoznavnost, ki posledično omogoča uspešno poslovanje in nadaljnji obstoj. Vsak izum, izdelek, storitev in/ali ime je potrebno zaščititi, da ne pride do kraj ali zamenjav z drugimi, podobnimi izdelki/storitvami na tržišču. 

Zdi se povsem samoumevno, da bolj kot je podjetje majhno, bolj mora ščititi svoje ime in proizvode, saj so majhna podjetja najlažji plen za večje tekmece, po drugi strani pa mora malo podjetje šele postati prepoznavno na tržišču in si tako omogočiti razvoj in rast. Vendar pa se predvsem manjša podjetja pogosto ne odločajo za zaščito svoje intelektualne lastnine zaradi pomanjkljivih informacij, visokih stroškov za pridobitev in vzdrževanje zaščite ter zaradi okornega in dolgotrajnega postopka pridobitve le-te, zaradi česar se nemalokrat znajdejo v podrejenem položaju. 

Mala in srednja podjetja po svetu predstavljajo veliko večino vseh podjetij, njihova inovativnost pa je izjemno visoka, zato ima skrb za njihovo intelektualno lastnino še poseben pomen. Glede na znane podatke, je delež vseh malih in srednjih podjetij, ki uporabljajo intelektualno lastnino, majhen, zato je izobraževanje in izpostavljanje pomembnosti sistema zaščite ključnega pomena za nadaljnji razvoj ekonomij držav. Mnoge organizacije so zato postavile različne programe za pomoč podjetnikom, manjšim in srednjim podjetjem, ki bi zvišali zavedanje o pomenu intelektualne lastnine po svetu, s čemer naj bi se zagotovila tudi večja varnost manjših podjetij ter vzdrževanje lojalne konkurence. Tako je tudi slovenski urad za intelektualno lastnino leta 2008 začel s storitvijo »Prva i«, ki je namenjena predvsem malim in srednjim podjetjem, ki na področju intelektualne lastnine nimajo še nobenih izkušenj. S takšnim svetovanjem pa se še posebno pogosto ukvarjamo zastopniki.

Individualni izumitelji in/ali manjša podjetja se lahko deloma izognejo stroškom za zaščito intelektualne lastnine, tako da uporabljajo druge načine zaščite, kot so na primer:
 • Neformalna zaščita: odnosi, ki temeljijo na zaupanju; poslovne skrivnosti; ekskluzivnost na tržišču; pogodbe o zaupnosti;
 • Pravne pravice: pogodbe s klavzulami o tajnosti za zaposlene, uvoznike, kupce in druge sodelujoče; copyright; licenciranje.

Kljub omenjenim alternativam pa je pravna zaščita s patenti, registriranimi modeli in/ali registriranimi znamkami najbolj močna in posameznikom ter malim podjetjem med drugim omogoča:

 • postavitev lastnega posla;
 • prepoznavnost na tržišču;
 • vzdrževanje stika s konkurenco;
 • razvoj posla;
 • preprečevanje izkoriščanja;
 • izboljšanje razvoja in nove inovacije;
 • nagrajevanje izumitelja, ki je v manjših podjetjih bistveno lažje kot v večjih, zaradi česar se dviguje splošna kreativnost in inovativnost v podjetju;
 • prodajo intelektualne lastnine ter licenciranje, pri čemer je še posebno pomembno povezovanje z večjimi podjetji, ki imajo znatne vire kapitala, ki ga usmerjajo v inovacije, katere lahko potem hitro prenesejo v uporabo; ter
 • rast podjetja.


Pogosto se posamezniki in manjša podjetja zavedajo zgoraj omenjenih prednosti, pa se za zaščito njihove intelektualne lastnine vseeno ne odločijo. Kot glavni razlog za takšne odločitve navajajo visoke stroške, ki jih niso zmožni poravnati. 
Zato bo v našem naslednjem prispevku govora o najboljših strategijah za zaščito intelektualne lastnine ter o optimizaciji stroškov.

Do takrat pa vam želimo čim več kreativnosti, ki bo vodila od vaših idej do velikega in uspešnega podjetja!

ponedeljek, 1. december 2014

Zaščita intelektualne lastnine je pomembna za vse!

Danes pišemo o tem, zakaj je zaščita intelektualne lastnine koristna, ne le za vas ali vaše podjetje, temveč tudi za okolje in državo, iz katere prihajate, ter za ljudi, ki vas obkrožajo.

Novi izumi, imena in kreativni dizajni se dnevno pojavljajo na tržišču in so rezultat človekove inovativnosti in kreativnosti. V gospodarstvu, ki ga napaja naraščajoče znanje, ima odločitev za zaščito intelektualne lastnine ključno vlogo. Kljub temu pa se mnogi zanjo ne odločijo, kar lahko prinese številne negativne posledice, kot so na primer:

 • izguba nezaščitenega izuma zaradi tekmecev, ki so v boljšem položaju glede komercializiranja izdelka ali ugodnih cen, zaradi česar originalni izumitelj ostane brez nagrade ali zaslužka;
 • izguba stika s konkurenco zaradi premajhne prepoznavnosti podjetja;
 • zmanjševanje prihodkov iz računa davkov za državo; 
 • izgubljanje delovnih mest;
 • nižanje tujih investicij; in
 • odhod talentiranih in usposobljenih delavcev.


Zato vedno poudarjamo pomen zaščite intelektualne lastnine. Le-ta je namreč ključna za uspeh izumitelja ali podjetja, saj ima vlogo pri:

 • preprečevanju tekmecem, da bi kopirali ali posnemali izdelke oziroma storitve podjetja; 
 • izogibanju nepotrebnim investicijam v raziskave in razvoj ter marketing; 
 • postavitvi identitete podjetja;
 • povečanju prepoznavnosti in uveljavljenosti podjetja; 
 • pogajanjih za licenciranje, franšize ali druge pogodbe; 
 • povečanju tržne vrednosti podjetja in njegove konkurenčnosti na trgu; 
 • finančnem stanju podjetja (povečanje kapitala in možnosti financiranja); 
 • dostopnosti novim tržiščem; 
 • ocenjevanju stanja raziskovanja in razvoja;
 • ocenjevanju dela zaposlenih in podjetij;
 • odpiranju novih delovnih mest;
 • bogatenju človeškega intelekta;
 • povečanju prihodkov države iz naslova davkov; in
 • višanju gospodarske rasti v državi.


Če razmišljate o zaščiti svoje intelektualne lastnine, morate razmisliti kateri so vaši glavni motivi za to. Le-te načeloma delimo na: 

 • zaščitne motive: zaščita pred imitiranjem in zavarovanje na tržišču;
 • motiv ugleda: izboljšanje podobe na tržišču in zviševanje vrednosti podjetja;
 • motiv blokiranja konkurence;
 • izmenjevalni motiv: izboljšanje pozicije v pogajanjih, licenciranje…; in
 • motiv ocenjevanja.

Največkrat se zgodi, da podjetja nimajo le enega motiva, ampak ščitijo svojo intelektualno lastnino zaradi več motivov. 

V kolikor se boste odločili za zaščito vaše intelektualne lastnine, vam bomo z veseljem svetovali.

Želimo vam produktiven december!