torek, 31. marec 2020

S 1. aprilom Evropski patentni urad (EPO) spreminja višine pristojbin

Ne, to ni prvoaprilska šala. Na vsaki dve leti se 1. aprilom spremenijo pristojbine, ki se plačujejo Evropskemu patentnemu uradu (EPO) za procesiranje evropskih patentnih prijav ter mednarodnih PCT prijav, kjer EPO deluje kot sprejemni urad (angl. receiving office, RO), urad pristojen za poizvedbo o stanju tehnike (angl. international search authority, ISA), urad pristojen za dodatno poizvedbo o stanju tehnike (angl. supplementary international search authority, SISA) ter urad pristojen za preliminarni preizkus novosti in inventivnosti (angl. international preliminary examination authority, IPEA).

Obvestilo o spremembah pristojbin je objavljeno na tej povezavi:

Nove pristojbine za evropske patentne prijave so dostopne tukaj:

Nove pristojbine vezane na aktivnosti EPO v okviru mednarodnih PCT patentnih prijav pa so tukaj: 

V splošnem so se pristojbine zvišale, čeprav se je prijavna pristojbina za evropske patentne prijave, ki se vložijo elektronsko, znižala iz 120 EUR na 95 EUR. Fizične osebe, mala ter srednja podjetja in univerze oziroma raziskovalni inštituti so še vedno upravičena do znižanja pristojbine za popolni preizkus, če se popolni preizkus zahteva v katerem izmed sprejemljivih, a neuradnih jezikov EPO (ang. admissible non-EPO languages), med katere seveda spada tudi slovenski jezik. V primeru, da je tudi sama prijava vložena v neuradnem jeziku (na primer v slovenskem), se lahko za 30% zniža tudi pristojbina za vložitev prijave.

V kolikor patentno prijavo pri EPO vlagate sami, bodite pozorni na spremenjene pristojbine, da bo znesek pravi, sicer lahko nastopijo težave. Če pa vašo patentno prijavo pri EPO vodimo patentni zastopniki, bomo že mi poskrbeli, da bodo plačani zneski pravilni.

Ni komentarjev:

Objavite komentar